Velký Beranov - Jihlava 119 km - 112 km -> havarované vozidlo - neprůjezdný pruh pro záchranná vozidla - 113,8 km