Brno-západ - Brno-centrum 190 km - 194 km -> havarované vozidlo - tvorba kolon vozidel v úseku 10 km - 191,1 km