Mankovice - Hladké Životice 321 km - 330 km -> nehoda - 2x osobní - 327.1 km