Měřín - Velké Meziříčí-západ 134 km - 141 km -> nehoda nákladního vozidla - tvorba kolon vozidel - neprůjezdný pravý jízdní pruh