Jihlava směr Prahana úrovni Koberovice; výjezd z dálnice uzavřen; Uzavřena výjezdová větev pravé poloviny MÚK Koberovice (km 81), objízdná trasa vedena výjezdovou větví levé poloviny MÚK Humpolce (km 90) a dále po silnici I/34, II/129, místní komunikaci města Humpolec v ul. Zahradní, silnici III/12935 přes obce Jiřice (; 81 km; Platnost od 31. 7. 2017 8:00 hodin do 4. 11. 2017 6:00 hodin - 4.11.2017 06:59